1975 Yılında  Eğitim ve Öğretim faaliyetine başlayan  Zonguldak Meslek Yüksekokulu’nda ilk olarak  1979 yılında “Sevk İdare Programı” açılmıştır. 1981 Yılında “Muhasebe” ve “İşletmecilik” iki ayrı program olmuştur. 1999-2000 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren “Muhasebe” İkinci Öğretim Programı açılmıştır. 2009-2010 Öğretim yılından itibaren Bölüm “Muhasebe ve Vergi Bölümü” Program ise “Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” Programı şeklinde düzenlenmiştir. Bölüm ihtiyaçlarının daha yerinde karşılanması amacı ile yapılan bu düzenleme ile şu anda bölümümüz “Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” Programının I. ve II. Öğretimleri olarak eğitim faaliyetine devam etmektedir.

Ticari hayatın ve işletmelerin beyni hükmündeki muhasebe, finans ve vergi konularında belli yeterlilikleri kazanmış meslek elemanı ihtiyacı sürekli önemini korumaktadır. Yeni değişikliklere uyum sağlayabilen, mesleki bilgi ve tecrübelerini sürekli arttırma azminde olan, sabırlı ve planlı çalışmayı seven kişiler için Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı  ve Muhasebecilik mesleği başarılı olabilecekleri  bir alandır.

AMAÇ

Muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren, muhasebe veya müşavirlik bürolarının ve özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe ve finans bölümlerinin ihtiyacını karşılayacak Muhasebe Meslek Elemanı yetiştirmektir. 

HEDEF

  • Muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren, SMMM bürolarının ve ticari firmaların muhasebe ve finans bölümlerinin ihtiyacını karşılayacak,
  • Muhasebe alanındaki temel bilgileri kavrayabilen,
  • Mesleği ile ilgili temel ve hukuki mevzuatı takip edilebilen,
  • Muhasebe kayıtlarını oluşturarak, mali tabloları düzenleme becerisi kazanmış  ve buna dayanarak finansal yapıyı analiz etme ve karar verme sürecinde finansal değerleri kullanabilen,
  • Bilgisayar ortamında finansal tabloları düzenleyebilen, muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilen,
  • Vergi hukukunun hukuk sistemi içerisindeki yerini, kaynakların uygulanmasını kavramış, vergilendirme sürecini gerçekleştirebilecek muhasebe elemanları yetiştirmektir.

ÇALIŞMA ALANLARI

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları eğitimini bitiren öğrenciler "Önlisans Diploması" almaya hak kazanırlar ve muhasebe meslek elemanı unvanı alırlar. Muhasebe meslek elemanı; bir iş yerine bağlı ya da kendi adına serbest muhasebecilik mesleği icra eden ya da kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe yönetimine katkı veren kişidir. Program mezunları Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ile Yeminli Mali müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak, banka, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde, muhasebe elemanı olarak çalışmaktadır.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programından mezun olan öğrenciler, muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili departmanları ile ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler. Ayrıca her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Kamu sektörü ve özel sektör işletmelerinde hizmet, üretim ve faaliyetlerinin verimli bir biçimde yürütülmesi için teorik bilginin yanı sıra uygulama yapabilen, muhasebe mevzuatına sahip, bilgisayarlı muhasebeyi yürüten meslek elemanları kamu sektöründe ve özel sektörde rahatlıkla iş bulabilmektedir.