İşletme Yönetimi Programı, hukuktan ticari matematiğe, yönetimden muhasebeye, bilgisayardan kamu maliyesine, pazarlamadan halkla ilişkilere, kısacası, bir işletmede ortaya çıkabilecek her türlü sorunla mücadeleye yönelik bilgileri alarak iş ortamını iyileştirecek ve organize edecek bilgi ve iş ahlakına sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda işletmecilik öğrenimi, kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlayacak doğru kararların alınması, stratejik yönetim, pazarlama, finansman, muhasebe, insan kaynakları ve çağdaş yönetim teknikleri ile ilgili süreçleri ele alır. Ayrıca küçük yerel şirketlerdeki sorunlarla değil, büyük işletmelerde de görev alabilecek yetenek ve yeterliliği kazandırmaktadır.

AMAÇ

Bu programın amacı; iş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmektir.

HEDEF

Sosyal Bilimler, yönetim ve muhasebe ve finans ile ilgili konularda yeterli temel bilgiye sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, örgütsel sorunları tanımlayabilen, proje oluşturup gerekli analizleri yapabilen, bilişim teknolojilerini belirleyip etkin kullanabilen takım ruhuna sahip, iletişim bilgisine ve becerisine sahip alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip elemanlar yetiştirmektir.

ÇALIŞMA ALANLARI

Bu bölüm mezunları, finans, yönetim, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, pazarlama, üretim yönetimi, muhasebe, girişimcilik, küresel işletme yönetimi, elektronik ticaret ve teknoloji yönetimi alanlarında uzmanlaşabilirler.

TANITIM BROŞÜRÜNÜ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...