Bölümümüz eğitim öğretim hizmetlerini 3 öğretim görevlisi ile  yürütmektedir. 1999 yılında açılmış olan bölümümüzde 2000 yılı itibariyle 1 yıl süre ile İngilizce yabancı dil hazırlık eğitimin ardından 2 yıl eğitim  Eğitim Öğretim yılı ile toplam 3 yıl eğitim öğretim süresi tanınmaktadır. 2008 yılı itibariyle Normal Öğretim Programına yeni kayıt olan öğrencilerimiz 1 yıl süre ile İngilizce yabancı dil hazırlık eğitimine isteğe bağlı olarak katılmaktadır.

Bölümümüzde Normal Öğretim Programında 103 öğrenci öğrenim görmektedir.

Misyon

Zonguldak Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel işletmeciliği programı olarak misyonumuz:

  • Öğrencilerin mesleki gelişimine yönelik Eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,
  • Ülke ve bölge Turizmine yönelik bilimsel araştırmalar yaparak Projeler Üretmek,
  • Turizm sektörünün sürdürülebilir anlamda gelişmesinde katkıda bulunacak mesleki bilgi ve beceriler kazanmış nitelikli mezunlar yetiştirmektir.

 Vizyon

Turizm sektöründe ihtiyaç duyulan mesleki bilgi ve becerileri kazanmış nitelikte iş gücü yetiştiren, Turizm ve Otel İşletmeciliği eğitim öğretiminde sektör ve öğrenciler tarafından tercih edilen, sektörün beklenti ve ihtiyaçlarında cevap verebilen ve sektörle sürekli işbirliği içinde olan gelişime ve yeniliğe açık öncü eğitim kurumu haline gelmektir.

Ön Lisans Programı Eğitim Amaçlarımız:

  • Genel turizm ve iletişim bilgisine sahip;
  • Meslek mevzuatı ve meslek etiğini bilen;
  • Turistik kaynakların ve çevrenin korunmasına duyarlı;
  • Bilgisayarda ofis ve otel otomasyon programlarını kullanabilen;
  • Genel anlamda oteldeki tüm departmanların işleyişini bilen;
  • Turizm endüstrisinde, özellikle otel ve yiyecek-içecek işletmelerinde, nitelikli ara eleman olarak çalışabilecek bireyler yetiştirmektir.