Program 2012 yılından itibaren Zonguldak Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet göstermekte olup, dört yarıyıldan oluşan iki yıllık bir eğitimi kapsamaktadır. Öğrenciler eğitimleri boyunca 120 AKTS / ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredilik zorunlu ve seçmeli dersler ile 30 iş günü olarak belirlenen staj çalışmasını tamamlamak zorundadırlar. Program, hızla gelişen teknoloji ve artan nüfusla birlikte toplumun ihtiyaç duyduğu alt yapı, doğal yapı, tarihi eser ve mühendislik yapılarının durum tespiti, deformasyon ölçü ve hesabına yönelik proje ve uygulamaları, kent bilgi sistemi uygulamaları, tapu ve kadastro bilgi sistemi, afet bilgi sistemi ve yönetimi, arazi kullanımının planlaması ve 3 boyutlu kent modellerinin oluşturulması, kentsel alan düzenleme ve kentsel dönüşüm uygulamaları konusunda nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır.