5. seviye mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.

Son yıllarda ilerleyen teknolojik gelişmelerle birlikte Tıbbi Sekreterlik alanına yeni dokümantasyon ve arşiv tekniklerinin eklenmesi sağlık sektörüne büyük ivme kazandırmıştır. Özel ve kamu sağlık kuruluşlarında eğitilmiş nitelikli personelin bulunmaması ise istihdam yönünden büyük eksiklik oluşturmaktadır. Günümüzde hem geleneksel yöntemleri uygulayabilen, hem de modern teknikleri bilen ve yapabilen personelin ihtiyacı zorunlu hale gelmiştir. Bu program çalışması ile bu eksiklikler giderilmeye çalışılmış, geleneksel hale tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik hizmetlerinin yanı sıra modern arşiv ve dokümantasyon uygulamaları dahil edilmiştir.