Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler nedeni ile sağlık hizmeti sunumunda geleneksel ve modern teknikleri uygulayabilen ara personelin ihtiyacı zorunlu hale gelmiştir. Bu sebeple Ameliyathane Hizmetleri Önlisans Programı ile, tıp hizmetlerinin önemli bir kolu olan cerrahi işlemlerde ihtiyaç duyulan, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış yardımcı cerrahi sağlık personeli yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ameliyathane hizmetlerinde kullanılan tüm cerrahi malzemelerin hazırlanmasını ve ameliyat sırasında kullanılmasını sağlayabilecek, bütün cerrahi ekiplerde doğrudan yer alabilecek, cerraha ameliyat sırasında destek sağlayabilecek elemanlar yetiştirilmesi için bu program geliştirilmiştir.

5. seviye mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.