Tıpta gerçekleşen hızlı ve sürekli değişim tıbbın önemli ve vazgeçilmez bir bölümü olan İlk ve Acil Yardım programını da aynı şekilde etkilemektedir.

Ambulansta ve sahada hasta bakımı sırasında hekimsiz çalışması da söz konusu olan ilk ve acil yardım elemanının (paramediklerin) eğitimi çok önem kazanmaktadır.

Ayrıca ülkemizde sağlık sektöründe gerçekleşen hızlı büyüme ve gelişme eğitimli, donanımlı sağlık personeli ihtiyacını da artırmaktadır.

Bu ihtiyacı karşılamak, sektöre daha donanımlı ilk ve acil yardım elemanı yetiştirmek  için geliştirilen bu programın ülke genelinde ortak bir vizyon oluşturacağı tahmin edilmektedir.