Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama elemanı; firmalarca satışa arz edilen ilaçları, medikal araç ve gereçleri doktor, eczacı ve ilgili kurumlara tanıtarak satışını sağlar. Hızla gelişen rekabet ortamında yeni gelişen tanıtım ve satış yöntemlerini takip etmek büyük önem taşımaktadır.