5. seviye mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.

Eczane hizmetleri ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere, Eczane Hizmetleri ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine, Eczane Hizmetleri ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahip, meslek elemanlarının yetiştirilmesini amaçlayan bir programdır.