5. seviye mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.

Programın amacı; patoloji laboratuvarlarında doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirilmesine kadar tüm teknik hizmetlerin yürütülmesinde ve gelişen teknolojiyi uygulayabilecek, yeni tekniklerin oturtulmasında çalışacak, problem çözme yetisinde, göz ve el koordinasyonunu iyi kullanabilen patoloji laboratuvar teknikeri yetiştirmektir. Açılması düşünülen programın eğitim süreci hem teorik ve hem de pratik uygulamaları içeren dört dönemlik bir süreyi kapsayacaktır. Öğrencilerin iş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajları, Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılacaktır.