Gıda Teknolojisi önlisans programı iki yıl süreli bir eğitimi kapsar. Programın öğretim dili Türkçe'dir. 1 yıl süreli isteğe bağlı yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı bulunmaktadır. 4 yarıyıl boyunca öğrenciler öğrenim planlarında belirtilen 120 AKTS kredili zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve 30 günlük yaz stajını tamamlamak zorundadır. 60 öğrenci kontenjanı ile ön lisans eğitimi verilmektedir. 2004-2005 öğretim yılında öğrenci alımı gerçekleşmiş olup, ilk mezunlarını 2006 yılında vermiştir. Programdan mezun olanlara 'Gıda Teknikeri' ünvanı verilir.

Eğitim Amaçlarımız:

  • Gıda üretimi yapan fabrikalarda mühendis ve işçiler arasında köprü olarak görev yapan teknik ara eleman olarak yetki ve sorumluluk yüklenebilen,
  • Gıda bilimi ve gıda işleme tekniklerindeki gelişmeleri takip edebilen ve uygulayabilen,
  • Gıda araştırma laboratuarlarında analizleri gerçekleştirebilecek teorik ve pratik bilgiye sahip,
  • İletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın teknikerler yetiştirmek.