İşletme Yönetimi önlisans programının temel amacı, öğrencilerin tedarik işlemleri, mal veya hizmetlerin üretilmesi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler, ürünlerin pazarlanması ve gelir-gider dengelerinin muhasebeleştirilmesi gibi çeşitli işlerde temel bilgi, beceri ve uygulamaları öğrenmelerini sağlamaktır. Ayrıca kamu ve özel sektör işletmelerindeki faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi, kaynakların en iyi şekilde kullanılması ve fonksiyonların gerçekleştirilmesinde yeterli bilgiyle donanmış meslek elemanları yetiştirmektir.