Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında, kamu ve özel sektör kuruluşlarında gerçekleştirilen faaliyetlerin daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinde etkin rol alacak, muhasebe ve vergi alanında yeterli bilgi donanımına sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlı öğrenim verilmektedir. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programı 2 yıllık ( 4 yarıyıl) bir eğitimi kapsamaktadır. Bu 2 yıllık (4 yarıyıl) eğitim süresi bıyunca öğrenciler 120 AKTS'lik derslerini başarmak ve 30 iş gününü kapsayan stajlarını tamamlamak zorundadırlar.