Çağrı Merkezi Hizmetleri önlisans programı 2 yıllık ( 4 yarıyıl) bir eğitimi kapsamaktadır.

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı olarak;

Misyonumuz: Değişmeyen tek şeyin değişim olduğu günümüzde, bu bilince erişmiş ve kendini sürekli geliştiren, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar büro program ve donanımlarını iyi derecede kullanabilen, yönetim ilke ve yöntemlerini benimseyen ve profesyonelce kullanabilen, iyi insan ilişkileri ve etkili iletişim kurabilen, sorumluluk sahibi ve inisiyatif kullanabilen, sorun çözebilen yüksek düzeyde çağrı merkezi elemanları ve geleceğin çağrı merkezi yöneticilerini yetiştirerek; sektörün bu alandaki nitelikli personel ihtiyaçlarına cevap vermektir.

Vizyonumuz: Alanımızda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınan ve daha çok tercih edilen, sektörün eleman ihtiyaçlarına cevap verebilen bir program olabilmektir.