Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi önlisans programı iki yıl süreli bir eğitimi kapsar. Programın öğretim dili Türkçe'dir. 1 yıl süreli isteğe bağlı yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı bulunmaktadır. 4 yarıyıl boyunca öğrenciler öğrenim planlarında belirtilen 120 AKTS kredili zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve 30 günlük yaz stajını tamamlamak zorundadır. Ön lisans eğitimi 2012-2013 öğretim yılında 50 öğrenci kontenjanı ile başlatılacaktır.