Eğitim:

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü iki yıllık eğitimini içerir. Öğrencilerin öğretim programı boyunca 120 AKTS ulaşmak için gerekli olan ortak zorunlu dersler ile zorunlu ve seçmeli dersler dışında, 30 günlük stajı başarmaları gerekmektedir. Bölümün kontenjanı 60 öğrencidir. 

Devrek Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı ideal bir eğitim ve araştırma faaliyetli gerçekleştirmek ve hedeflere ulaşmak için tüm öğretim elemanı ve öğretim elemanları ile birlikte çalışır. Bu çerçevede;

Vizyonumuz:

Bölgesel, ulusal ve uluslararası arenada Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında iyi bilinen ve tercih edilen bir bölüm olmak.

Temel Değerler:

     Bilimsellik, çağdaşlık, evrensellik
     Toplum çıkarları için hizmet vermek
     Akademik ve bilimsel etik değerleri benimsemek ve uymak
     Katılımcı olmak
     Araştırmacı ve açık fikirli olmak

Misyonumuz:

Sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak üzere Büro Yönetimi alanında ara eleman yetiştirmek. Öğrencilerin mesleki gelişimlerinin yanı sıra kişisel ve kültürel gelişimine de katkıda bulunmak.

Eğitim Hedefleri:

Oluşturma, düzenleme ve ofis ortamında iş ile ilgili belgeler kayıt ile ilgili olarak kuruluşun belge akışını gerçekleştirebilen

Hızlı ve düzenli hizmet sağlayan organizasyonun başarısında rol oynayan ve bilgisayarı etkin kullanabilen

Organizasyona katkıda bulunmak amacıyla teknolojideki güncel yenilikleri takip eden

Yapılan işin önemini anlayan

İletişim kuralları ve iş etiği kurallarını bilen bu doğrultuda hareket eden

Organizasyonun başarısı için fedakârlığa ve ekip çalışmasına yatkın olan

Meslek mensubu yetiştirmektir.