Günümüz dünyasında artan enerji ihtiyacı, kentleşme ve endüstrileşme doğal yaşamda insan ve diğer canlıların gündelik standartlarını etkileyecek düzeyde olumsuz etkilere yol açmaktadır. Ülkemizde artan endüstrileşme ve kentleşme ile sağlıklı yaşam ortamlarına üzerinde yoğun bir baskı oluşmakta ve her geçen gün bu baskı artmaktadır. Bu bölümde hava su ve toprakta meydana gelen değişim düzeylerini araştırabilecek ve çevre sorunlarını önleyebilecek kapasitede kalifiye teknik elemanlar yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Gün geçtikçe önemi artan çevre koruma, planlama ve sürdürülebilirlik konuları Avrupa Birliği uyum sürecinde de ele alınmakta; kamu ve özel sektörde ara eleman olarak program mezunlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

  • Sürdürülebilir Çevre yönetim sistemlerinin kurulması ve işletilmesi,
  • Doğal çevrenin korunması ve kirliliğin azaltılması,
  • Oluşan veya oluşabilecek atıkların geri kazanımı, arıtımı ve alıcı ortama verilmesi ile ilgili tesislerin işletilmesi;
  • Çevre kirliliğinden etkilenen hava, su, toprak gibi ortamlardan numune alım, analiz ve değerlendirme çalışmaları,
  • Endüstriyel kirlenmenin önlenmesi ile ilgili teknik bilgileri,
  • Kentsel veya endüstriyel hava kirleticilerin arıtımı işlemleri;
  • Kentsel ve endüstriyel alanlara su temini, su iletimi, su dağıtımı ve su arıtımı konularında teknolojik bilgiye sahip,
  • Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgili, teknik ara elemanlar yetiştirmek hedeflenmektedir.

Yerel ölçekte Zonguldak İl sınırları içerisinde süren ağır sanayi ve planlanan endüstriyel yatırımlarda göz önüne alındığında program çıktıları endüstriyel ve kentsel kirliliğin tespiti, yerinde azaltılması, kontrolü ve arıtımı ile ilgili gereken eleman ihtiyacını karşılayacaktır.