Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ), Devrek Meslek Yüksekokulu, El Sanatları Bölümü bünyesindeki Geleneksel El Sanatları Programı, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüne başlamıştır. Bölümümüz eğitim öğretim hizmetlerini 3 öğretim görevlisi ve 1 uzman ile  yürütmektedir.

Küreselleşen ve Teknolojinin çok büyük bir hızla ilerlediği günümüz dünyasında, geleneksel ve kültürel değişimin çok büyük hızla gerçekleştiğini görmekteyiz. Bu değişim küreselleşen dünyamızla paralel olarak ülkemizde de geleneksel sanatlarımızı ve kültürel değerlerimizi koruma ve yaşatma konusunda olumsuzluklar içermektedir. Ancak son yıllarda geleneksel sanatlarımızın yaşatılması ve korunması adına büyük gayretler sarf edilmektedir. Üniversitelerin birçoğunda açılmış olan Geleneksel El Sanatları bölümlerinde, Halk Eğitim Merkezlerinde ve özel atölyelerde geleneksel sanatlarımızın yaşatılması ve korunması çalışmalarını memnuniyetle görüyoruz. Bunun sonucu olarak gelişme ve büyüme gösteren bu alanda bilgili, iyi yetişmiş ve yetenekli insan gücüne ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır.

Geleneksel sanatlar alanında geçmişten günümüze aktarılan kaynakların aydınlatılması ve belgelenmesi, var olan birikimin korunması, onarımı ve günlük yaşama geçirilebilmesi konularında gerekli bilgilerle donatılan ve tasarım açısından yeni öneriler sunabilen öğrenciler yetiştirmektir. Bu nedenle, programımızda eğitim alan öğrenciler, uygulamalı eğitimin yanında, kuramsal bilgilerle de donatılmaktadır. Ayrıca Meslek Yüksekokulumuzun bulunduğu bölgenin yöresel sanatlardan olan bastonun tanıtımının yapılmasına katkıda bulunulmuş olunacaktır.

Bu programda eğitim görecek öğrencilerin (zorunlu) 30 işgünü staj yapmaları gerekmektedir.