Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, Zonguldak ilinin güneydoğu kesiminde Ankara istikameti üzerinde bulunan Devrek ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Devrek Meslek Yüksekokulu yerleşkesindedir. İşletme Yönetimi Programı 2003-2004 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim hayatına başlamıştır. İşletme Yönetimi bölümünün eğitim dili Türkçedir. İşletme Yönetimi Programı 2 yıllık eğitimi kapsamaktadır. 4 yarıyıl boyunca öğrenciler öğretim planında yer alan 120 AKTS'lik zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve 30 günlük yaz stajını tamamlamak zorundadırlar. Bölüm için her yıl Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Tarafından ilan edilen kontenjan sayısı 60′dır.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı sağlamak ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunan bölümdür. İş dünyasının yönetim ve teknolojik gelişim hızına destek verecek büro yöneticilerini ve yönetici asistanlarını yetiştirmek bölümün temel hedeflerini teşkil etmektedir.