İşletme Yönetimi önlisans programının temel amacı; öğrencilerin işletmelerin genel yapısını tanımalarını, tedarik işlemleri, mal veya hizmetlerin üretilmesi ve bu süreçteki insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler fonksiyonlarını öğrenmelerini, ürünlerin pazarlanması ile gelir-gider dengelerinin muhasebeleştirilmesine yönelik temel bilgi, beceri ve uygulamaları öğrenmelerini sağlamaktır. Ayrıca kamu ve özel sektör işletmelerindeki faaliyetlerin verimli bir şekilde yürütülmesi, kaynakların en iyi şekilde kullanılması ve fonksiyonların gerçekleştirilmesinde rol alacak, yönetsel ve  organizasyonel anlamda yeterli bilgiyle donanmış meslek elemanları yetiştirmektir.

Bu bölüm mezunları, finans, yönetim, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, pazarlama, üretim yönetimi, muhasebe, girişimcilik, küresel işletme yönetimi, elektronik ticaret ve teknoloji yönetimi alanlarında uzmanlaşabilirler.