Grafik Tasarımı Programının amacı toplumsal ve kültürel yapıdaki değişimleri izleyen, kavrayan ve sorgulayan, meslekleriyle ilgili her türlü görsel tasarım problemini çözebilen, dış dünyayı gözlemleyip yorumlayabilen, grafik tasarımıyla ilgili teknolojik gelişmeleri, yenilikleri izleyebilen, bilgi teknolojilerini kullanabilen, günümüz teknolojisinin değişimlerine ayak uydurabilen, çalışma alanlarına giren konularda yaratıcı, özgün, araştırıcı düşünebilen, mesleki ve etik ilkelerine uyan, grafik tasarım uygulamalarında estetik kaygılar ile özgün tasarımlar üretebilen, takım çalışmasına yatkın, tasarım ve üretim sürecinde bilgisayarı ve interneti etkin bir şekilde kullanabilen, çağdaş ve etkileyici bir görsel dil kullanan grafikerler ve tasarımcılar yetiştirmektir.