Bilgi Güvenliği Teknolojisi Programının amacı; günümüzde önemi hızla artan bilgi ve bilginin korunması, güvenliğinin sağlanmasına yönelik nitelikli iş gücüne olan ihtiyacı karşılamaktır. Program öğrencilere temel bilgisayar programlama bilgisi ve bilginin güvenle saklanması-korunması konularında hem teorik hem de uygulamalı bir eğitim sağlamaktadır.