Deniz ve Liman İşletmeciliği Programının amacı; Uluslararası ticaretin en büyük kısmını denizyolları ile gerçekleştirmekte olan ülkemizde deniz taşımacılık ve limancılık alanlarında uzmanlaşmış nitelikli iş gücüne olan ihtiyacı karşılamaktır. Program öğrencilere temel denizcilik bilgisi ve liman işletmeciliği konusunda hem teorik hem de uygulamalı bir eğitim sağlamaktadır.Ülkemizde uzun yıllardır faaliyette bulunan köklü devlet limanlarının yanı sıra yeni atılımlarda bulunan ve büyümekte olan özel limanların ihtiyaç duyduğu denizcilik ve limancılık bilgisi ile donatılmış uzmanlar yetiştirmektir.