Giriş ve Tarihçe

Jeoloji Mühendisliği Bölümü  1992   yılında  3837 sayılı yasa   ile    Zonguldak  Karaelmas   Üniversitesi    Mühendislik   Fakültesi' nin  8 bölümünden   biri    olarak  kurulmuştur.

Bölümümüz  25.01.1994   tarihli Fen Bilimleri   Enstitüsü Kurulu ve 26.01.1994   tarihli Üniversite Senatosu kararı ile  Yüksek Lisans,  2011 yılında ise  Lisans Eğitimine  başlamıştır.

Bölümümüzde 1 Doç. Dr., 3  Yrd. Doç. Dr. öğretim üyesi ve 4 Araştırma Görevlisi Akademik kadroları ile Lisans ve  Yüksek lisans düzeyinde eğitim verilmekte olup, Yüksek Lisans programı  Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği ile ortak yürütülmektedir.

Vizyonumuz  (özniyetimiz)

 Lisans ve  yüksek  lisans eğitiminde  daha iyi konuma gelmek,   toplumsal, ekonomik, etik, estetik  değerler ve çevreyi koruma bilinciyle   mühendislik   sorunlarına çözüm   bulmak,   yer altı-yerüstü kaynaklarını değerlendirmek, bu amaçlarla proje ve ekip çalışmalarında  görev alabilmek, bu uzmanlığı öğrencilere aktararak, endüstride bilinçli rol alabilecek   mühendisleri yetiştirmek.

Misyonumuz  (Özgörevimiz)

Yüksek lisans, ön lisans ve  lisans düzeyinde diğer bölümlere verilen eğitim - öğretim  ve Jeoloji bilimi ile ilgili  konularda teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen, teknik alanda  iyi eğitim alarak, sorun çözme, alternatif geliştirme ve merak duygusuna  sahip,  ekip çalışmasına  uygun, rekabetçi, doğruya duyarlı öğrenciler yetiştirmektir. Bu amaçla  bölümümüz eğitim-öğretim alt yapısını ve öğretim üyelerini geliştirmektir.

 

 

.