1992 Yılında kurulan ve 1994’te öğrenime başlayan Bölüm; sahip olduğu uygulama ve yurt dışı deneyimli öğretim elemanları; gerçekleştirmiş olduğu önemli uygulama projelerinden sağlanan imkanlarla, kısa sürede Üniversitemizin olduğu kadar, konusunda, Ülkemizin de en gelişmiş ve dinamik bölümlerinden birisi olmuştur. Bölümüzde halen 2 profesör, 3 doçent, 7 yardımcı doçent, 8 araştırma görevlisi ve 1 uzman olmak üzere toplam 21 öğretim elemanı görev yapmaktadır.