1962 yılında çıkarılan 165 sayılı "Zonguldak'ta yeni bir teknik okul açılması hakkındaki yasa" ile Zonguldak'ta bina inşaatı başlanan Maden Teknik Okulu, bina inşaatı devam ederken 1184 sayılı yasa ile Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi haline dönüştürülmüştür. 1184 sayılı yasaya göre Maden, Makina, Elektrik ve İnşaat Bölümlerini kapsayan akademi, 1981 yılında çıkarılan 41 sayılı kanun hakkında kararname ile Maden ve Makina Mühendisliği Bölümlerinden oluşan Mühendislik Fakültesi haline getirilmiş ve Zonguldak Mühendislik Fakültesi adı ile 20.07.1982 tarihinde Hacettepe Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nin 3837 sayılı yasa ile 1992 yılında kurulması üzerine üniversitenin temelini oluşturan Mühendislik Fakültesi bünyesinde Makina Mühendisliği Bölümü bugünlere ulaşmıştır.

MİSYONUMUZ

 Lisans, yüksek lisans, doktora ve meslek içi eğitim vererek, sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, imalat, uygulama ve Ar-Ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek; yaratıcı, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, sosyal, mesleki etik bilincine, sorumluluğuna ve lider özelliklere sahip Makina Mühendislerini yetiştirmek, uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan araştırmalar yaparak, ulusal sanayinin problemlerine çözümler üretmektir.

VİZYONUMUZ

 
Lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim veren, araştırmalar yapıp bilgi üreten, bunları yayınlayarak topluma ve insanlığa hizmet veren ve ulusal ihtiyaçlara uygun teknolojik gelişmeyi vurgulayan, benzeri kurumlar arasında öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olma amacını gütmektedir.