TARİHÇE VE TANITIM

İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde eğitim-öğretim faaliyetleri 1997 yılında alınan 20 öğrenci ile başlamıştır. Bölümde Yapı, Hidrolik, Geoteknik, Ulaştırma,  Mekanik, Yapı İşletmesi, Yapı Malzemesi anabilim dalları olmak üzere 7 anabilim dalı vardır. 2002-2003 öğretim yılından itibaren yüksek lisans ve 2011-2012 öğretim yılından itibaren Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ortak doktora programı açılmıştır. 2003–2004 öğretim yılından itibaren zorunlu hazırlık sınıfı uygulaması ile İngilizce destekli öğretime başlanmıştır. 2011-2012 öğretim yılından itibaren ise ikinci öğretim programı açılmıştır. Halen, doktora programı açılması yolunda çalışmalar sürdürülmektedir. İnşaat Mühendisliği Bölümü, eğitim-öğretimini BEÜ Merkez Yerleşke’sindeki bina ve tesislerde sürdürmektedir. Hazırlık sınıfı ile birlikte ile yaklaşık 380 civarında öğrenci mevcuttur.  Hâlihazırda 2 doçent, 1 sözleşmeli yabancı uyruklu yardımcı doçent, 6 yardımcı doçent, ve 6 araştırma görevlisi ile eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.

İnşaat Mühendisliği lisans programı, 1 yıllık İngilizce hazırlık sınıfı eğitiminden sonra verilen 4 yıllık bir eğitimi kapsar. Eğitim-öğretim planında bulunan derslerin % 30’luk bir kısmı İngilizce olarak verilmektedir. Sekiz yarıyıl boyunca, öğrenciler öğretim planlarında belirtilen dersleri (zorunlu ve seçmeli) almak ve 2 adet 30 iş günlük yaz stajını tamamlamak zorundadır. Her yıl bölüme yaklaşık 50 öğrenci kayıt olmaktadır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde eğitim-öğretim çalışmalarının yanında birçok araştırma projesi yapılmış ve halen de yapılmaya devam etmektedir. Bunlar çeşitli BAP ve TÜBİTAK projeleridir. Endüstriden gelen çeşitli hizmet talepleri de Döner Sermaye İşletmesi kapsamında karşılanmaktadır.