Resmi olarak 1992 tarihinde kurulan EEM Bölümü ZKÜ Mühendislik Fakültesinde başarılı öğrenciler tarafından tercih edilen, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Lisans, Y.Lisans ve Doktora programlarında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Güz 2001'den beri lisans seviyesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği eğitimi almaya hak kazanan öğrencileri yetiştiren EEM bölümü, Bahar 2003'den beri Y. Lisans, Güz 2009'dan beri Kocaeli Üniversitesi ile ortaklaşa ve Güz 2011'den beri ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak doktora seviyesinde bilim uzmanları da yetiştirmektedir. 

EEM Bölümü mühendislik problemlerinin çözümü amacı ile temel mühendislik kavramları üzerinde durarak elektrik ve elektronik devre ve sistemlerin tasarım ve analizi ile ilgilenir. Ek olarak işaret işleme ve haberleşme sistemleri konuları ile birlikte elektrik makineleri , kontrol ve sistemleri ve elektrik tesisleri organizasyonu ile bunların endüstriyel uygulamaları konularında eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Böylece öğrenciler çalışma hayatlarının endüstri veya akademik araştırma ortamlarında kolaylıkla çalışabilmelerini sağlayacak ileri düzeyde programlara dahil olmaktadırlar. 

Bölümde Devreler ve Sistemler Teorisi, Elektrik Makineleri, Elektrik Tesisleri, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Teorisi, Elektronik ve Haberleşme olmak üzere toplam 6 Anabilim Dalı bulunmaktadır. Bu çerçevede öğrencilere Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Lisans öğretiminde ve kısmen araştırma çalışmalarına yönelik Elektrik-Elektronik Devre Laboratuarı, Elektrik Makineleri Laboratuarı, Haberleşme Laboratuarı, Mikroişlemciler Laboratuarı ve Tasarım ve Benzetim Laboratuarı bulunmaktadır.