Tanıtım

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, disiplinlerarası bir bölüm olup malzemelerin üretimlerini, şekillendirilmelerini, karakterizasyonlarını ve kullanımlarındaki davranışlarını kapsar. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, inşaat, otomotiv, enerji, haberleşme, uzay ve havacılık endüstrilerinde, tıp ve dişçilik alanında üstün performanslı malzemelerin geliştirilmesini sağlamaktadır.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, malzemelerin fiziksel özellikleri ile içyapıları arasındaki ilişkileri incelemekte olup üretim-yapı-özellik üçgeni içerisinde, günümüz ve geleceğin ihtiyacı olan ileri teknolojik malzemelerin üretimini, geliştirilmesini, yapısını ve özelliklerini inceler. Bunun sonucu olarak malzeme kullanan bütün mühendislik  dallarında Metalurji ve Malzeme Mühendislerine gereksinim vardır.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği lisans programında eğitim süresi 4 yıldır. 1 yıllık İngilizce hazırlık eğitiminden sonra öğretimin birinci yılında öğrencilere mesleki açıdan altyapı oluşturacakfizik, kimya ve matematik vetemel bilimlere ait dersler okutulurken ilerleyen yıllarda demir-çelik ve demir dışı metallerin üretimi, toz metalurjisi, fiziksel metalurji,  ısıl işlemler, alaşımların üretilmesi ve malzemelerin karakterizasyon teknikleri gibi alana özgü konular, kuramsal ve uygulamalı olarak verilir.

Ayrıca, temel mühendislik derslerinin haricinde, malzemelerin üretim yöntemleri ve elektriksel, optik ve manyetik özellikleri, nanomalzemeler, kompozit, seramik, enerji, elektronik, biyo ve manyetik malzemeler konusunda özel bir alanda uzmanlaşmak isteyen öğrenciler bu gibi dersleri seçebilirler. Mezun olacak öğrenciler, bir bitirme projesinde görev alıp ve yaz stajı yaparlar.

Misyon

Temel metalurji ve malzeme mühendisliği eğitimi alan, bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen, bilgileri sentezleyerek proje tasarlayabilen, veri ve bulguları değerlendirerek yorumlayabilen, sorunlar karşısında kendine güvenen ve sorunları analiz ederek çözüm üretebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğini yürütebilecek niteliklere sahip mühendisler ve bilim insanları yetiştiren bir bölüm olmaktır.

 

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde, araştırıcı ve sorgulayıcı eğitim veren, bilimsel, uygulamalı araştırmalar yapan, yeni teknolojiler ve malzemeler geliştiren, bilim ve teknolojide öncü bir eğitim ve araştırma bölümü olmaktır.