Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünün, Yükseköğretim Genel Kurulu’ nun 19/03/2014 tarihli toplantısında alınan kararla 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında açılarak 50 öğrenci ile eğitime başlaması uygun görülmüştür. Bölümüzde  3 yardımcı doçent, 1 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 4 öğretim elemanı görev yapmaktadır.