TARİHÇE VE TANITIM

İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde II. öğretim programı 2011-2012 eğitim-öğretim  yılında başlamıştır. Bölümde Yapı, Hidrolik, Geoteknik, Ulaştırma,  Mekanik, Yapı İşletmesi, Yapı Malzemesi anabilim dalları olmak üzere 7 anabilim dalı vardır. Program, eğitim-öğretimini ZKÜ Merkez Yerleşke’sindeki bina ve tesislerde sürdürmektedir. Hâlihazırda 1 doçent, 1 sözleşmeli yabancı uyruklu yardımcı doçent, 4 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 7 araştırma görevlisi ile eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.

İnşaat Mühendisliği II. öğretim lisans programı, 4 yıllık bir eğitimi kapsar. Eğitim-öğretim planında bulunan derslerin tamamı Türkçe olarak verilmektedir. Sekiz yarıyıl boyunca, öğrenciler öğretim planlarında belirtilen dersleri (zorunlu ve seçmeli) almak ve 2 adet 30 iş günlük yaz stajını tamamlamak zorundadır. Her yıl bölüme yaklaşık 50 öğrenci kayıt olmaktadır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde eğitim-öğretim çalışmalarının yanında birçok araştırma projesi yapılmış ve halen de yapılmaya devam etmektedir. Bunlar çeşitli BAP ve TÜBİTAK projeleridir. Endüstriden gelen çeşitli hizmet talepleri de Döner Sermaye İşletmesi kapsamında karşılanmaktadır.