Batı Karadeniz Bölgesinde bulunan Bülent Ecevit Üniversitesi 1992 yılında kurulmuştur. Üniversitemizin kurulması sonrasında bölge ihtiyaçları değerlendirilerek Üniversitemiz bünyesinde Tıp Fakültesi ile Uygulama ve Araştırma Hastanesi kurulması için gerekli girişimlere başlanmış ve Tıp Fakültesi 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulmuştur.

Sağlık Bilimleri Kampüsü’nde bulunan Tıp Fakültemiz ile Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Zonguldak – Ereğli karayolunun 8. km’ sinde Kozlu ilçesine bağlı Esenköy mevkiindedir. Üniversite Hastanesi ve Tıp Fakültesi inşaatına 1.154.105 m2 lik bir arazide 14.04.1996 tarihinde başlanmış ve 2010 yılında tamamlanmıştır.

Tıp Fakültesi’nin Öğretim Üyesi gereksinimini karşılamaya yönelik çalışmalar kapsamında 1993 yılında 2547 sayılı kanunun 33. Maddesi uyarınca Fakültemiz adına 28 Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzmanlık eğitimine başlamıştır. 1997 yılı Aralık ayında Tıp Fakültesi’ne Dekan atamasının yapılmasıyla Fakültemizin yapılanması hız kazanmış; Fakültemiz, Üniversitemizin Merkez Kampüsünde eski Rektörlük binasında aktif olarak hizmete başlamıştır. Ekim 2000 de bir bölümü açılan Uygulama ve Araştırma Hastanesi de devreye girmiştir. 2000-2001 öğretim döneminde Yüksek Öğretim Kurulu onayı ile eğitim kalitesi de göz önüne alınarak her dönem için 25 kişi olacak şekilde öğrenci eğitimi ve çeşitli anabilim dallarında tıpta uzmanlık eğitimine başlanmıştır.

Ekim 2000 tarihinde uzmanlık eğitimini tamamlayan öğretim elemanları Üniversitemiz Tıp Fakültesi’ne dönmüş, bu arada hastanenin poliklinikler, laboratuvarlar ve 210 yataklı klinikleri içeren iki bloğunun yapımı da tamamlanmıştır. Hastanemizin hizmete girdiği 23.10.2000 tarihinde 5000 m2 kapalı alana 70 yatak kapasitesine sahip iken 2009 yılı sonu itibari ile yaklaşık 48.000 m2 kapalı alana 458’i normal 69’u yoğun bakim olmak üzere 527 yatak kapasitesine sahip hale gelmiştir

Kuruluş ve yapılanma açısından ideal bir yol izlenmiş; fizik koşulların geliştirilmesi ile birlikte kalifiye insan gücü ve ekipman temini eşgüdümlü olarak yürütülmüştür. Bunun sonucu olarak kısa zamanda kaliteli, çağdaş ve bilimsel sağlık hizmeti verebilmenin gerekli alt yapısı büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bugün gelinen noktada daha şimdiden birçok örnek Tıp Fakültesine eşdeğer olabilmenin haklı gururunu yaşamaktayız. 

MİSYON

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin misyonu, üst düzeyde bilgi birikimine sahip, iyi tanı koyabilen ve tedavi yapabilen, koruyucu hekimlik ile toplum sağlığını önceleyen, iyi iletişim kurabilen, araştırmacı, etik değerlere saygılı nitelikli ve yeterli hekimler yetiştirmek, topluma bilimsel, çağdaş düzeyde, kaliteli sağlık hizmeti sunmak, yaptığı araştırmalarla evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmak, toplumu daha sağlıklı kılabilmek için üretilecek sağlık politikalarında söz sahibi olmaktır.

VİZYON

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin stratejik vizyonu, ulusal düzeyde tıp eğitimi, araştırma, sağlık hizmeti sunmak, ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen tıp fakülteleri arasında yer almaktır.