1992 Yılında kurulan ve 1994’te öğrenime başlayan Bölümümüz; sahip olduğu uygulama ve yurt dışı deneyimli öğretim elemanları; gerçekleştirmiş olduğu önemli uygulama projelerinden sağlanan imkanlarla, kısa sürede Üniversitemizin olduğu kadar, konusunda, Ülkemizin de en gelişmiş ve dinamik bölümlerinden birisi olmuştur.

Geomatik Müh. Anabilim Dalında lisansüstü eğitimi 1995 yılında Yüksek Lisans Programıyla başlamıştır. Yüksek Lisans Programına; Ölçme Tekniği, Jeodezi, Kartoğrafya, Fotogrametri ve Kamu Ölçmeleri Bilim Dallarında eğitilmek üzere öğrenci kabul edilmektedir.

Lisansüstü Programlarında eğitim faaliyetleri 2 profesör, 2 doçent ve 8 yardımcı doçent olmak üzere toplam 12 öğretim elemanı tarafından yürütülmektedir.