Moleküler Biyoloji yüksek lisans programı, bitki veya hayvan hücrelerinin fizyolojik, biyokimyasal ve genetik özellikleri, hücreler arası ve hücre içi iletişim, sinyal iletim yolakları, insan genetiği, kanser biyolojisi ve genetiği, çeşitli kalıtımsal hastalıklar gibi konuları kapsamaktadır. Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans programında, Moleküler Biyoloji, Genetik, Biyokimya, Fizyoloji, Biyoteknoloji, Mikrobiyoloji ve benzeri alanlarda özgün çalışmalar yapılacaktır. Açılması teklif edilen “Moleküler Biyoloji” tezli yüksek lisans programı, Bülent Ecevit Üniversitesi Biyoloji Bölümü ile ortak yürütülecektir.