İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Programında 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans eğitimi verilmektedir. İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Programında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 1 profesör, 3 doçent, 3 yardımcı doçent ve 2 araştırma görevlisi ile yürütülmektedir. Yüksek lisans programının amacı, alan eğitimiyle ilgili öğrenme-öğretme süreçlerinin özel noktalarından, teknik farklılıklarından ve  formasyonundan hizmetiçinde görev yapan öğretmenlerin ve mezun öğretmen adaylarının faydalanmasını sağlamaktır. Ayrıca bu yüksek lisans programıyla, öğretmenlerin lisans eğitiminin yanında araştırıcı ve sorgulayıcı tutumunu arttırmalarını sağlanarak uzman öğretmen olarak yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır.