Matematik Eğitimi Anabilim Dalı üniversitemizin Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak Yüksek Lisans eğitimi vermektedir. Matematik Eğitimi Anabilim Dalında eğitim ve öğretim etkinliklerinin yürütüleceği teknik donanımlı derslik ve laboratuvarlar bulunmaktadır. Üniversitemiz merkez kütüphanesi, süreli yayınlar ve çevrimiçi veri tabanları bakımından oldukça zengin olup öğrencilerimize geniş olanaklar sunmaktadır. Lisans  mezunlarımız, üniversitemiz dışındaki farklı üniversitelerden gelen lisans mezunları ve araştırma görevlilerine de lisansüstü eğitimi alabilmektedir.