Amaçlar

      Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı olarak amacımız;
Ulusal ve uluslararası nitelikte çağdaş bir eğitim ve öğretim sürdürmek ve gelişmiş ülkelerde kullanılan en son eğitim araç ve gereçlerini kullanarak evrensel bilim ve teknolojiye katkı sağlamaktır.

Hedefler

• Piyasanın istekleri doğrultusunda gelişen teknolojiyi ve ekonomik ihtiyaçları iyi bilen
• İleri düzeyde kendini geliştiren
• Yeni bilgileri kazanma arzusunda olan
• Araştırma usul ve yöntemleri, deney kurma ve uygulama, veri toplama ve değerlendirme, gözlem yapma becerisi ve irdeleme kabiliyetine sahip
• Çalıştığı alanda yetkin olma potansiyeline sahip
• Kazanımlarını küresel, ulusal ve kurumsal açıdan katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmeyi benimseyen ve bunu gerçekleştirebilecek bilgi, beceri ve görgüye sahip

Metalurji ve Malzeme Yüksek Mühendisleri yetiştirmektir.