Fizik bölümünde, 1993-1994 öğretim yılından itibaren Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak fizik alanında doktora eğitimi verilmektedir. Fizik bölümünde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 3 profesör, 2 doçent, 5 yardımcı doçent ve 10 araştırma görevlisi ile yürütülmektedir. Doktora programının amacı, fizik ile ilgili herhangi bir özel konuda kaynak taraması yapabilen, konusunda çalışmaları planlayıp uygulayabilen, sonuçları değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen araştırma geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek doktor ünvanına sahip fizikçiler yetiştirmektir. 

Başlıca Araştırma Alanları:

  • Kuantum kimyasal hesaplamalar
  • İki metal atom yığınlarının modellenmesi
  • Biyomoleküllerin modellenmesi
  • Amfifilik polimerlerin içerisinde nano parçacıkların davranışları
  • Yarıiletken nano parçacıklar, kuantum dotlar
  • Parçacık fiziği teorisi ve fenemenolojisi
  • Fotonik kristaller
  • Nükleer Yapı Teorisi
  • Nükleer denge öncesi reaksiyonlar
  • Çevresel Örneklerde Radyoaktivite Ölçümleri