Kimya bölümünde, 1993-1994 öğretim yılından itibaren Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak kimya alanında doktora eğitimi verilmektedir. Kimya bölümünde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 6 profesör, 4 doçent, 5 yardımcı doçent ve 8 araştırma görevlisi ile yürütülmektedir. Doktora programının amacı, kimya ile ilgili herhangi bir özel konuda kaynak taraması yapabilen, konusunda çalışmaları planlayıp uygulayabilen, sonuçları değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen araştırma geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek doktor ünvanına sahip kimyacılar yetiştirmektir.