Genel Bilgiler

Maden Mühendisliği Bölümü 1975 yılında Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (ZDMMA) bünyesinde kurulmuştur. 1982 yılında, yüksek öğretimde yapılan yeniden yapılanma sonucu, kuruluş Zonguldak Mühendislik Fakültesi adı altında Hacettepe Üniversitesi'ne bağlanmıştır. 1992 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nin kurulmasını takiben, bölüm Mühendislik Fakültesi bünyesinde Maden Mühendisliği Bölümü olarak son halini almıştır. 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilen 6287 sayılı kanunla üniversitenin adı "Bülent Ecevit Üniversitesi" olarak değiştirilmiştir.

Maden Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora Eğitimi 1993 yılında. Doktora Programına;  Maden İşletme, Cevher Hazırlama ile Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi Bilim Dallarında eğitilmek üzere öğrenci kabul edilmektedir.

Lisansüstü Programında eğitim faaliyetleri 7 profesör, 4 doçent ve 5 yardımcı doçent tarafından yüürütülmektedir. 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı sonu itibariyle programdan 17 öğrenci "Doktor (Ph.D.)" unvanını almıştır. Halen; 8 öğrenci eğitim görmektedir.