AMAÇ
Enerji ve malzemenin verimli ve etkin kullanımını amaçlayan, bu doğrultuda sorgulayıcı, çözümleyici, ekonomik tasarım, model ürün ve yöntemler geliştiren bu becerileri kazandırmak için uygulama yapabilen, bilimsel çalışmalardan yararlanan ve ileri seviyede bilimsel araştırmaya hazır yetkin mühendisler yetiştirmek.
HEDEF
Evrensel normlarda Doktora eğitimi vermek; yeni teknolojiler üretebilen, varolanları etkin kullanabilen mühendisler yetiştirmek. Doktora  eğitiminde yeni bilgilerle donatılmış rekabetçi ortama hazırlayıcı kişiler yetiştirmek.