Matematik bölümü, 2001-2002 Eğitim-Öğretim  yılından itibaren Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak matematik alanında doktora eğitimi vermektedir. Matematik Bölümünde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 1 profesör, 5 doçent, 9 yardımcı doçent ve 8 araştırma görevlisi ile yürütülmektedir. Matematik doktora programı, adaylara mezun olduklarında bilimsel olguları kapsamlı ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek analitik ve soyut düşünebilen, bağımsız araştırma yapabilen, evrensel bilime özgün katkılar yapabilecek olgunluğa erişmiş matematikçiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.