Resmi olarak 1992 tarihinde kurulan EEM Bölümü ZKÜ Mühendislik Fakültesinde başarılı öğrenciler tarafından tercih edilen, Elektrik-Elektronik Mühendisliği  Doktora programı eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Güz 2009'dan beri Kocaeli Üniversitesi ile ortaklaşa doktora ve Eylül 2011'den itibaren tek başına doktora seviyesinde ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak bilim uzmanları da yetiştirmektedir.

EEM Bölümü mühendislik problemlerinin çözümü amacı ile temel mühendislik kavramları üzerinde durarak elektrik ve elektronik devre ve sistemlerin tasarım ve analizi ile ilgilenir. Ek olarak işaret işleme ve haberleşme sistemleri konuları ile birlikte elektrik makineleri , kontrol ve sistemleri ve elektrik tesisleri organizasyonu ile bunların endüstriyel uygulamaları konularında eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Böylece öğrenciler çalışma hayatlarının endüstri veya akademik araştırma ortamlarında kolaylıkla çalışabilmelerini sağlayacak ileri düzeyde programlara dahil olmaktadırlar.

Bölümümüz halen 1 Profesör, 2 Doçent ve 3 Y. Doçent olmak üzere 6 öğretim üyesi ve 9 Arş. Gör. ile toplam 15 öğretim elemanı ile eğitim-öğretim faaliyetlerinde aktif olarak hizmet sağlamaktadırlar. Bölüm elemanlarımız araştırma faaliyetlerini yayınladıkları makaleler ve katıldıkları konferanslar ile ortaya koymakta olup, her yeni günde desteklenen proje sayısında artış gözlenmektedir.

Bugüne kadar mezun olan 1 Doktora  öğrencimiz vardır. Şu an devam etmekte olan doktora programında 6  öğrencimiz bulunmaktadır.