Nanoteknoloji milimetrenin milyonda biri boyutta aygıt ve süreçlerle ilgilenen ve hızla gelişen bir alandır. Günümüz teknolojisi parça ve süreçlerde gittikçe küçülmeğe gittiği için nanoteknoloji alanında uzmanlaşmış mühendisler gittikçe önem kazanmaktadır.

Nanoteknoloji mühendisliği malzeme mühendisliği elektrik-elektronik mühendisliği, fizik, kimya, biyoloji ve tıpı ilgilendiren multidisipliner bir alandır. Nanoteknoloji Mühendisliği Anabilimdalı 3 profesor, 3 doçent ve 5 yardımcı doçent ile 2014 güz yarıyılından itibaren doktora seviyesinde eğitim vermeye başlamıştır.