Bölümümüz, Öğrencilerin işletme bilimi ve yönetiminde sahip oldukları bilgi ve becerileri geliştirerek, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve kullanma yeteneklerini arttırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla bölümümüz, "Muhasebe ve Finansman", "Üretim Yönetimi ve Pazarlama", "Yönetim ve Organizasyon","Sayısal Yöntemler",  bilim dalları kapsamında açılan derslerden oluşmaktadır.