Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Yüksek Lisans eğitimi vermektedir. Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında eğitim ve öğretim etkinliklerinin yürütüleceği teknik donanımlı derslik ve laboratuvarlar bulunmaktadır. Üniversitemiz merkez kütüphanesi, süreli yayınlar ve çevrimiçi veri tabanları bakımından oldukça zengin olup öğrencilerimize geniş olanaklar sunmaktadır. Lisans mezunlarımız, üniversitemiz dışındaki farklı üniversitelerden gelen lisans mezunları ve araştırma görevlilerine de lisansüstü eğitimi alabilmektedir.