Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan Maliye Anabilim Dalı 2002 yılında kurulmuştur.

Maliye yüksek lisans programı olarak temel misyonumuz; sosyal, kültürel, evrensel ve teknolojik değişimle hızla ilerleyen global dünyada öğrencilerimize maliye alanında edinilen temel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilmesi, uygulamada karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütünleştirerek çözümleyebilmesi, çağdaş bilimsel bilgiyi faydalı biçimde kullanacak bireyler olarak yetiştirmek ve bilimsel aktiviteleri geliştirmektir.

Maliye yüksek lisans programı, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyacağı nitelikli personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Maliye yüksek lisans programındaki çalışmalar, bu amaç doğrultusunda maliye teorisi, mali iktisat, mali hukuk ve bütçe ve mali planlama bilim dalları tarafından yürütülmektedir.          

2012-2013 öğretim yılı itibariyle Maliye yüksek lisans programı Sakarya Üniversitesi ile ortak yürütülmektedir. 18’i ortak programa kayıtlı olmak üzere 47 öğrencisi bulunmaktadır.