İşletme tezsiz yüksek lisans programı, işletme yönetimi ile ilgili olarak profesyonel yönetim becerisini öğrencilerine kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde program, öğrencilerine yönetim, muhasebe, finans, pazarlama gibi alanlarda farklı beceriler kazandırmaktadır. Programa katılan öğrenciler, açık iletişime inanan, kurumunun gelişmesine katkı sağlayabilen, takım çalışmasına yatkın bireyler olarak eğitilmektedir.