Amaç: Öğrencilerin maliye biliminde sahip oldukları bilgi ve becerileri geliştirerek, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve kullanma yeteneklerini arttırmaktır.