Özgün, yenilikçi ve bilimsel araştırmalar için öğrencilere yeterli bilgi birikimini ve araştırma ortamını sağlamak. Öğrencilere araştırma ve eğitim grupları oluşturarak birlikte çalışma, değerlendirme ve üretme alışkanlığı kazandırmak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü´nün mevcut alt yapı, insan ve finansman kaynaklarını ulusal ve uluslararası alanlarda etkin, verimli ve ileriye dönük bir şekilde kullanmak. Üniversiteler ve diğer bilim kurum ve kuruluşlarında görev alabilecek, Türk Dili ve Edebiyatı sahasında ülkenin ihtiyaç duyduğu bilim uzmanları yetiştirmektir